Super player

CEO

BADBOSS

Music producing part

DJ Rappy (a.k.a Rappetizer)
Lee tae hyun
Han no kyeong
zzoo zzang
Gyro
Chin kyo joon
Kambo
KAIGER
Choi Tae Joon

Media producing part

Smile lee (Lee il ho)
Park seong geun
Cha yun hee
Lee jae ho

Management part

Jeong hyeon ho
Kim jang ho
Do hwa seong
Yoon Kyung jae
Yeo chang young
Kim tae ho
Lee hong yeon

Training part

Kay
LI YAN

Legal affairs part

Kang jin seok